100-lecie odzyskania niepodległości

Drukuj Email

Rok 2018 był szczególnym rokiem dla Polski i Polaków. Obchodziliśmy bowiem 100 – lecie odzyskania niepodległości. Właśnie w tym roku Pani Ludmiła Fabiszewska udostępniła Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” do udziału w którym zaprosiła szkoły i przedszkola z całego  kraju.

Korzystając z zaproszenia nasze przedszkole zgłosiło swój udział w/w wymienionym projekcie. Zadania wynikające z projektu edukacyjnego realizowaliśmy od września do grudnia 2018r. Nasi milusińscy podczas realizacji napisanej przeze mnie innowacji wykonywali różne zadania uwzględnione w projekcie  a tym samym w innowacji.   Zadania, to między innymi wykonywali biało – czerwonych flag , wzięcie udziału  w biało – czerwonych zawodach sportowych, sadzenie drzewa upamiętniające 100 – lecie wolności. Najbardziej jednak skupialiśmy się na naszej małej Ojczyźnie( naszym regionie).  Poznaliśmy naszą historię, zwyczaje oraz regionalne potrawy.

Po zrealizowaniu zadań i podsumowaniu całego projektu do Pani Ludmiły Fabiszewskiej wysłałam szczegółowe sprawozdanie ze zdjęciami na których nasi wychowankowie wykonują zadania wskazane w projekcie.

Jako potwierdzenie wykonania poprawnie wszystkich zadań Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Sośniach otrzymało certyfikat.

 

                                                                                    koordynator

                                                                                              Magdalena Pinkowska

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2019 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.