Przedszkole Samorządowe w Sośniach - Witamy!

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Drukuj

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sośniach po raz kolejny biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi oraz poznanie historii, tradycji i przyrody swojego regionu. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021. Tym razem do wykonania mamy 20 zadań. Pierwsze zadania już za nami. W ich wykonanie zaangażowały się wszystkie grupy. Dzieci przy użyciu kredy na kostce brukowej przed budynkiem przedszkola wykonały ogromną laurkę dla naszej miejscowości. Grupa Motylków wzięła udział w plenerze malarskim „Chodź pomaluj mój świat” oraz wykonała „Czerwone korale”. Na naszym korytarzu pojawił się kącik patriotyczny, dzięki któremu można zobaczyć wiele ciekawych przedmiotów charakterystycznych dla naszego kraju.

Marika Jędrzejewska