Innowacja

Drukuj Email

Zmierz uczucia! Innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę:  „Uczuciometr inspektora Krokodyla”

Innowacja będzie prowadzona w przedszkolu od listopada 2020 r. do kwietnia 2020 r. w grupie  Żabek i Biedronek przez nauczycielki G. Szewczyk i M.Wittek.

Celem głównym innowacji jest wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:

1.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji.

2.Rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób.

3.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

4.Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.

6.Kształtowanie poczucia własnej wartości.

7.Rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe.

8.Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi.

9.Kształtowanie postaw prospołecznych i  zapobieganie zachowaniom aspołecznym.

 

Innowacja pedagogiczna „Zmierz uczucia” została napisana w oparciu o projekt o tym samym tytule, autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

 

 

 

ZABAWY W CZYTANIE – innowacja metodyczno – programowa prowadzona przez nauczycieli Małgorzatę Mokwińską, Katarzynę Płókarz i Ilonę Matysek w grupie dzieci 5 – letnich Przedszkola Samorządowego w Sośniach.

Cele  wprowadzanej innowacji:

 • rozbudzenie zainteresowania światem liter,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
 • optymalne stymulowanie wrodzonego potencjału umysłowego dziecka,
 • wczesne kształcenie kompetencji czytelniczych i uwolnienie tego procesu od stresu,
 • podnoszenie sprawności językowej  poprzez zabawy i gry połączone z czytaniem,
 • poszerzanie zasobu słownictwa, przenoszenie poleceń na konkretne działania,
 • rozwijanie zainteresowania książką poprzez słuchanie bajek, opowiadań, wierszy itp.

 

 

 

ZABAWY ZE SŁOWEM – program działań edukacyjnych prowadzony przez Marzenę Pawelec w grupie dzieci 6 – letnich Przedszkola Samorządowego w Sośniach.

Cele prowadzonej innowacji:

 • wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literaturą dziecięcą,
 • poznawanie zawodów związanych z powstawaniem książki,
 • odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów,
 • umożliwienie wyrażania swoich emocji,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na piękno literatury dziecięcej i otaczającego świata.

Podczas realizacji tej innowacji powstanie m.in. 10  dłuższych rymowanek, które wraz z odpowiednimi ilustracjami staną się podstawą do wydania książeczki, która zostanie zrecenzowana przez Panią Elżbietę Stępień – autorkę wielu książek dla dzieci i dorosłych.

 

 

Zakodowany kalendarz adwentowy

Innowacja „Zakodowany kalendarz adwentowy” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Wykonując kolejne wyzwania zawarte w innowacji  dzieci przeniosą się w pełen tajemnych znaków, działań, zabaw, doświadczeń i zadań magiczny świat poznając nowe i utrwalając już znane widomości dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i tradycji z nimi związanych. 

Realizacja innowacji  będzie polegała, na codziennych (odbywających się w różnych porach dnia) wspólnych, grupowych bądź indywidualnych zabawach, grach lub zajęciach dostosowanych do możliwości i umiejętności biorących w nich udział przedszkolaków. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u przedszkolaków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Innowacja będzie realizowana od 1 do 20 grudnia, przez wszystkich chętnych nauczycieli, a poprzedzi ją wykonanie wspólnie z dziećmi z poszczególnych grup (Biedronki, Motylki, Pszczółki i Żabki) własnego, niezwykłego kalendarza adwentowego, w którym będzie ukrytych 15 zadań po jednym na każdy dzień naszego oczekiwania na święta.

 

 

 

 

DRODZY RODZICE JUŻ OD STYCZNIA  W PRZEDSZKOLU RUSZA  KULINARNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA.

BEDZIEMY PODRÓŻOWAĆ PO POLSCE (wirtualnie) I POSZUKIWAĆ REGIONALNYCH SMAKÓW. CHOCIAŻ INNOWACJA RUSZA DOPIERO W DRUGIM SEMESTRZE INFORMUJEMY JUŻ DZIŚ PONIEWAŻ LICZYMY NA WASZE POMYSŁY KULINARNE W TYM TEMACIE, A NIEJEDNOKROTNIE JUŻ SIE PRZEKONALIŚMY O WASZEJ KREATYWNOŚCI I POMYSŁOWOŚCI.

  

 

 

 1. Założeniem innowacji pedagogicznej jest wprowadzenie dzieci w świat smaków, zapachów, ale przede wszystkim w świat zdrowia. Jak uczyć dzieci obserwacji natury której integralną częścią będzie nauka kultury jedzenia: aranżowania stołu, podawania posiłków, wspólnego zasiadania do stołu, kulturalnego jedzenia, sprzątania po posiłku - bez niepotrzebnego rygoru, ale z zachowaniem zasad dobrego wychowania.
 2. Jeżeli chcemy, aby dzieci jadły wszystkie przysmaki polski musimy umożliwić im samodzielne przygotowanie ich: dotknąć ich w pierwotnej postaci, pokroić, rozdrobnić, a potem przygotować z nich pyszne danie i na koniec zjeść ze smakiem
 3. Oswoić dzieci z różnymi regionami Polski.
 4. Oswoić dzieci z dobrym jedzeniem pochodzącym z różnych regionów Polski.
 5. W miarę możliwości zaangażować rodziców w wspólne gotowanie z dziećmi i pochwalenie np. zdjęciem.

(Wszelkie pomysły np. przepisy kulinarne można zgłaszać bezpośrednio u koordynatora innowacji Marzeny Pawelec lub wychowawców grup).

Koordynatorem innowacji będzie nauczyciel z grupy PSZCZÓŁEK, jednak korzystać z przysmaków kuchni będzie całe przedszkole ,wszystkie pozostałe grupy (Biedronki, Motylki, Żabki), ponieważ wszystkie panie nauczycielki wyraziły chęć współpracy i przyłączenie się do uczestnictwa w poznawaniu smaków. Wszystkie bardziej szczegółowe informacje dotyczące projektu będą na bieżąco uzupełniane od stycznia 2020r.        

Marzena Pawelec

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

MIŚ ALEKS I PRAWA DZIECKA

 

Innowacja pedagogiczna Miś Aleks i prawa dziecka została napisana w oparciu o projekt Mały Miś i prawa dziecka, autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Została uzupełniona i zmodyfikowana przez nauczycielkę Grażynę Szewczyk. Innowacja będzie realizowana w grupie Żabki przez wychowawczynię grupy do 30 maja 2020 roku, w różnych sytuacjach edukacyjnych, nie częściej niż 2 godziny miesięcznie.

Celem głównym innowacji jest zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami poprzez spotkania czytelnicze.

Każde spotkanie opierać się będzie na opowiadaniu misiowej bajeczce i krótkich zadaniach do wykonania oraz zabawach (tematyka zabaw związana z aktualnie omawianym prawem). To postać Misia Aleksa wprowadzi dzieci w prawa i obowiązki. Wprowadzenie nastąpi poprzez dobranie do zajęć odpowiedniej literatury. Do działań zostaną zaproszeni rodzice, pracownicy przedszkola oraz pracownicy społecznych instytucji.            

 

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 „W ŚWIECIE ZAWODÓW”

 

AUTOR PROGRAMU

mgr Marika Jędrzejewska

 

Zawód jest zbiorem zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywany przez poszczególne osoby i wymagający odpowiednich kwalifikacji oraz atrybutów. Podczas realizacji innowacji nasze przedszkole odwiedzą osoby, wykonujące ciekawe zawody. Dzieci w wyniku tych spotkań  będą miały okazje poznać zasady pracy, zakres czynności, wyposażenie jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu. Istotą programu są nie tylko rozmowy z osobami wykonującymi poszczególne zawody, ale również działania praktyczne powiązane z treściami omawianymi w danym tygodniu. Program skierowany jest do dzieci 6 – letnich, należących do grupy biedronek. Będzie realizowany do 23 czerwca 2019,  nie częściej niż raz w tygodniu, pół godziny tygodniowo.

 

_____________________________________________________________________________

Innowacja pedagogiczna Piękna Nasza Polska Cała

Opracowana przez mgr Magdaleną Pinkowska

 

Innowacja pt. "Piękna nasza Polska cała" jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Napisana została w oparciu
o pomysł Ludmiły Fabiszewskiej, nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim, która jest autorem i koordynatorem Międzynarodowego Projektu "Piękna Nasza Polska Cała".

"Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także
dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi."

Innowacja realizowana będzie we wszystkich grupach przedszkolnych.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz w ramach zajęć dodatkowych.

                                        

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- zapoznanie dzieci z historią państwa polskiego, symbolami narodowymi

- poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tańców ludowych i potraw regionalnych

- wzbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez: konkursy, quizy, tańce narodowe

- pogadanki,  projekcje filmów  o charakterze dokumentalnym

- wyszukiwanie informacji w internecie

- rozwijanie wrażliwości społeczno – moralnej, uczuć patriotycznych

- uwrażliwienie na piękno naszego kraju

- wdrożenie pracy różnymi metodami: aktywizującą, problemową, eksponującą.

 

 

 

Innowacja imitująca

Czytanie to fajna zabawa

Odimienna metoda nauki czytaniaw oparciu o koncepcję  i program edukacyjny Nazywanie światadr Ireny Majchrzak.

Innowacja będzie realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Sośniach w roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich grupach przez wszystkich chętnych nauczycieli. W zależności od zainteresowania dzieci i rodziców program Czytanie to fajna zabawa,  będzie kontynuowany w następnych latach.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz z programem wychowania przedszkolnego Nazywanie świata dr Ireny Majchrzak dopuszczonym do użytku szkolnego pod nr.: DKO-5002-15-/04, a jego celem głównym jest: wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem czytanego tekstu poprzez zabawę i twórcze działanie od najmłodszych lat życia dziecka. 

Treści programu będą realizowane systematycznie, w czasie pobytu dziecka w przedszkolu poprzez zajęcia, zabawy i gry prowadzone w różnych porach dnia: indywidualnie, w zespołach oraz z całą grupą.

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.