Opłaty

Drukuj Email

Uwaga!

Do dnia 10 każdego miesiąca należy dokonać „z dołu”wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Sośniach nr 44 8409 0001 2002 0109 2657 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do przedszkola, miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem: opłata stała - … zł, wyżywienie - … zł.

Za świadczenie przekraczające podstawę programową rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego). Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie wynosi 4,50 zł.

Informacje dotyczące wysokości wpłaty można odbierać w sekretariacie bądź u wychowawców grup od dnia 3 każdego miesiąca.

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.