Ramowy plan dnia

Drukuj Email

Plan jest dostosowywany indywidualnie dla każdej z grup przedszkolnych.

 

7:00 - 9:00

 • Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami;
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci;
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju;
 • Obserwowanie stanu pogody, roślin w kąciku przyrody;
 • Zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa o wielostronnej formie ruchu;
 • Zabiegi higieniczno - porządkowe;

 

9.00 - 10.00

 • Śniadanie – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole;
 • Czynności higieniczne – mycie zębów, rąk, twarzy;
 • Zabawy integrujące grupę;

 

10:00 - 11:00

 • Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub plenerze, rozwijające różne formy aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

 

11:00 - 12:30

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze – spacery lub zabawy ruchowe;
 • Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci;

 

12:30 - 13:30

 • Czynności higieniczno-porządkowe;
 • Obiad – sprawne posługiwanie się sztućcami;
 • Czynności porządkowe – mycie rąk, zębów, twarzy;

 

13:30 - 16:00

 • Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne;
 • Zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i z przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Czynności porządkowe, troska o ład i porządek w otoczeniu;
 • Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące tygodniowego planu pracy przedszkola

 

Grupa młodsza: Motylki

Dwa razy w tygodniu po 15 min. (środa i piątek) - język angielski – prowadząca Magdalena Pinkowska;

Raz w tygodniu – zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych na hali.

 

Grupy starsze

Dwa razy w tygodniu po 30 min. - język angielski – prowadząca Magdalena Pinkowska;

Dwa razy w tygodniu – zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych na hali (przynajmniej raz w tygodniu).

 

Grupa starszaków - Żabki

Język angielski prowadząca Magdalena Pinkowska (środa i czwartek)

Dwa razy w tygodniu po 30 min. – religia – prowadząca Monika Wittek

poniedziałek: 800- 830

piątek:  800- 830

Raz w tygodniu - zajęcia taneczne - prowadząca Marika Jędrzejewska

 

Grupa starszaków - Biedronki

Język angielskiprowadząca Magdalena Pinkowska (wtorek i czwartek)

Dwa razy w tygodniu po 30 min. – religia – prowadząca Monika Wittek

wtorek: 1330- 1400

środa:  800- 830

Raz w tygodniu - zajęcia taneczne - prowadząca Marika Jędrzejewska

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2019 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.