Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci

Drukuj Email
  1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo wyszczególnioną na specjalnym oświadczeniu przechowywanym przez wychowawcę grupy.
  2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna oddać je pod opieką nauczyciela.
  3. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:00 i obierać do godziny 16:00.
  4. Osoba obierająca dziecko z przedszkola odpowiada za jego bezpieczeństwo.
  5. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem.
  6. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie nietrzeźwej ani dziecku, które nie ukończyło 12 roku życia.
Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2019 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.