Rekrutacja

Drukuj Email

         Ogłoszenie!

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informujeże w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i które we wrześniu 2019r. będą miały co najmniej 2,5 roku, zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Sośniach na rok szkolny 2019/2020.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sośnie Rodzice są zobowiązani do 5 kwietnia 2019r. złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

 

 

W załączniku:

1. Zasady rekrutacji do przedszkola

zał.1  Deklaracja

zał.2  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

zał.3  Oświadczenie rodziny

zał.4  Oświadczenie woli

 

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2019 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.